Cartref > Newyddion > Cynnwys

Dulliau cyffredin o drin dŵr gwastraff organig

Jul 20, 2017

Dulliau cyffredin o drin dŵr gwastraff organig

Y prif ddulliau ar gyfer delio â crynodiad uchel o gwrthsafol dŵr gwastraff organig yn ocsidio cemegol, echdynnu, arsugniad, losgi, ocsidio catalytig, dull biocemegol, a yw'r dechnoleg fwyaf aeddfed yn fwyaf aeddfed biocemegol dull, dull biocemegol oherwydd offer syml, gallu, isel costau, ei ddefnyddio'n fwyaf eang mewn trin gwastraff dŵr gweithredu.

Yn y prosiect trin dŵr gwastraff, mae'r rhan fwyaf o'r prosesau biocemegol traddodiadol, fel A % dull, A2% dull neu wella'r broses. Yn y dŵr gwastraff broses biocemegol o slwtsh actifedig yn y dulliau trin biolegol dŵr gwastraff organig ddefnyddir amlaf. Slwtsh actifedig wyneb maes penodol, gweithgarwch uchel, da trosglwyddo torfol, yw'r driniaeth fiolegol artiffisial mwyaf effeithlon.

Trin dŵr gwastraff organig-gyfraith corfforol:

Mae dewis y dull trin dŵr gwastraff yn dibynnu ar y gofynion ansawdd natur, cyfansoddiad, statws a dŵr o lygryddion yn y dŵr gwastraff. Gellir rhannu dulliau trin dŵr gwastraff cyffredinol i gyfraith ffisegol, cemegol a biolegol tri chategori.

Ddefnyddio gweithredu corfforol i ddelio â, gwahanu a adfer llygryddion mewn dŵr gwastraff. Megis defnyddio dull dyddodiad i ddileu'r solidau crog yn y dŵr o'i gymharu â dwysedd mwy nag 1 ar yr un amser adferiad gronynnau hyn; Gall gwerthu cyfranddaliadau (neu arnofio) dynnu emylsiwn diferion olew neu dwysedd cymharol o bron 1 ataliad dros dro; Gronynnau; anweddu dull ar gyfer y crynhoad o ddeunyddiau crai Anweddol nad ydynt yn y dŵr gwastraff.

Trin dŵr gwastraff organig-dull cemegol:

Defnyddio adweithiau cemegol neu adweithiau cemegol a ffisegol i adennill gwastraff hydawdd neu sylweddau colloidal, er enghraifft, niwtraleiddio dull ar gyfer niwtraleiddio gwastraff asidig neu alcalïaidd dŵr; cyfnodau echdynnu gwastraff hydawdd yn y ddau gyda gwahanol hydoddedd yn "dosbarthiad", adfer ffenolau, metelau trwm ac ati; redox dull a ddefnyddir i dynnu dŵr gwastraff yn y wedi neu oxidizing llygryddion, lladd pathogenau naturiol yn y corff dŵr.

Trin dŵr gwastraff organig-dull biolegol:

Trin mater organig mewn dŵr gwastraff gan gweithredu biocemegol o ficro-organebau. Er enghraifft, hidlo biolegol ac slwtsh actifedig broses a ddefnyddir i ymdrin â carthion domestig neu gynhyrchu organig dŵr gwastraff, organig mater troi halwynau anorganig a puro.

Trin gwastraff dŵr yw rhaid prosiect cymhleth, y dewis o ddulliau triniaeth, yn seiliedig ar ansawdd dŵr a maint y gwastraff dŵr, allyriadau i ddefnyddio dŵr neu dŵr i ystyried y defnydd. Ond hefyd i ystyried y broses trin dŵr gwastraff o slwtsh, defnydd gweddillion a phroblemau posibl llygredd eilaidd, yn ogystal ag adfer flocculants. Mae'n aml yn anodd i ddefnyddio dull y gall gyflawni effaith llywodraethu da. Yn gyntaf oll, pa fath o dŵr gwastraff y defnyddir ei drin, yn seiliedig ar ansawdd dŵr a dŵr y dŵr gwastraff, y galw am ddŵr pan fydd y dŵr yn cael eu rhyddhau, gwerth economaidd adfer gwastraff, nodweddion dull y driniaeth, ac yna trwy fed d ymchwilio ac astudio, targedau rhyddhau dŵr gwastraff, amodau rhanbarthol a dichonoldeb technegol.