Cartref > Newyddion > Cynnwys

Dulliau Treatmentthree fo‟r dŵr

Aug 18, 2017

Gyda amrywiaeth bywyd dynol, y carthion y ddaear hefyd yn fwy a mwy, yna mae angen inni ymdrin â charthion, sut i ymdrin â charthion?

Yn gyntaf, rhennir carthion yn carthion domestig a dŵr gwastraff diwydiannol, triniaeth gyffredinol rhennir dulliau i ddulliau corfforol, ddulliau cemegol a biolegol dulliau, yn y tri dull ar gyfer cyflwyniad byr.

Dull 1: Dulliau corfforol

1. dull corfforol dyodiad yn gyffredinol y defnydd o precipitants i amsugno Halogion mewn carthion, lle y precipitants fwy pwysig, trin gwahanol lygryddion, yr angen i dethol precipitant cyfatebol, a'r dull cyffredinol yw Nid cynhyrchu llygredd eilaidd.

2. arsugniad dull, yw'r defnydd o adsorbents i halogi Halogion mewn carthion i gyflawni triniaeth carthion, fel un o'r adsorbent mwyaf cyffredin: actifadu carbon, ond y adsorbent yn un nwyddau traul yn gyffredinol, gall y gost fod yn uwch.

3. dull echdynnu, y dull yn gyffredinol yn defnyddio asiant echdynnu penodol, llygryddion dŵr a echdynnwyd.

4. bilen hidliad, yn gyffredinol gan ddefnyddio semipermeable bilen penodol, dim ond dŵr neu halogion dim ond drwy bilen, er mwyn sicrhau gwahaniad llygryddion.

Dull 2: Dull cemegol

1. dull niwtraleiddio, hyn yw'r defnydd o adwaith niwtraleiddio asid ac alcali cemegol, yn gyffredinol yn y llygryddion asid neu alcali, yna gyda sylweddau cemegol i neutralized i gynhyrchu halwynau cemegol di-lygredd.

2. dull dyddodiad cemegol, gall y defnydd o lygryddion a adweithiau cemegol ddigwydd, gall y deunydd terfynol nid yn cael ei ddiddymu mewn dŵr, ac yna defnyddiwch y dyddodiad corfforol neu hidlo a dulliau eraill i sicrhau'r effaith gwahanu

3. electrolysis, y dull defnyddir yn gyffredinol i ymdrin â halwynau metel, drwy'r pwynt dyddodiad o ïonau metel i gyflawni dull trin carthion.

Dull 3: Bioleg

1. Defnyddir mae'n gyffredinol i bydru deunydd organig i'r mater anorganig a chyflawni dull y driniaeth llygredd yn olaf. Yn gyffredinol mae angen dull defnyddio bacteria, facteria Rhennir y bacteria aerobig ac anaerobig bacteria, felly yr angen i ddefnyddio nodweddion y micro-organebau ar gyfer creu amgylchedd byw addas.

Ar gyfer trin carthion, gyffredinol Defnyddir sawl dull ar y cyd i gyflawni canlyniadau triniaeth gyflym ac effeithiol.